Skrivterapi är ett komplement till både terapin och coachingen.

Jag kan förstå att det kan vara svårt att veta vad som är vad egentligen. Terapi, coaching och skrivterapi. Vad är skillnaden egentligen och finns det likheter?

Alla dessa begrepp

Det finns så många begrepp när det kommer till personlig utveckling och förändringsarbete. Terapi och coaching är bara två av många fler. Vi har även vägledare, guide och mentor till exempel. Jag ska göra ett försök att förklara.

Terapi betyder vårda och avser någon form av behandling. En behandling av ett sjukdomstillstånd där det ofta avser behandling av psykiska besvär med samtal.

I terapin brukar fokus ligger på en persons mentala hälsa, känslor som på något sätt hamnat på en ovanlig nivå eller drastiskt förändrad livssituation. I terapin tittar man ofta bakåt för att förstå varför individen har utvecklat ett specifikt beteende eller sanningar om hur något är. Förhoppningen är att förändra, förbättra eller lösa frågor/situationer från det förflutna. En terapeut, psykolog/psykiatriker, kan ge diagnoser och bedöma psykisk sjukdom.

Coaching är kommunikation och lärande: ett verktyg för förändringsarbete. Genom coachingen uppmuntras och stöttas individen eller teamet till att utveckla, förändra, eller transformera sina tanke-, känslo- och beteendemönster för att nå mål och syfte. Coaching som metodik bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera.

Grunden för coaching är att coachen ställer frågor och klienten svarar. Det finns en stark tro om att varje individ har svaren inom sig och att coachen med rätt frågor hjälper klienten komma fram till vad som händer och vad som ska göras framåt.

När jag coachar är jag en kombination av coach och guide skulle jag säga. Jag ger svar där det behövs och jag hjälper till att ta fram strategier där det behövs.

Hur kommer skrivterapin in?

Skrivterapi är ett komplement till både terapin och coachingen. Du skriver utifrån ett specifikt syfte. Skrivande, eller reflektioner kring det skrivna, blir ett sätt att klargöra och förändra tankar och känslor inför något i livet som klienten önskar bearbeta. Skrivterapi används bland annat för att lindra ångest och oro. Det kan användas för att bearbeta traumatiska händelser. Viktigt att veta är att det inte enbart är för att hantera det svåra och traumatiska i livet. Du kan ha som syfte att hantera vardagsstressen eller för att hantera känslor som uppkommer i i vardagen eller kopplade till en relation. Det kan vara din fristad.

Psykologer och coacher använder skrivterapin för att hjälpa sin klient att få fram vad det är som händer på insidan och för att med hjälp av skrivuppgifter få fram det osagda och ibland dolda. Det blir ett komplement till samtalet. En hjälp att fördjupa och skapar kontinuitet för dig som klient då det inte blir samma paus mellan samtalen.

Och det är precis det jag gör. Jag kombinerar coaching med skrivterapi. Jag har arbetat som coach i tio år professionellt och med skrivterapin privat i många år.

Nu har jag utbildat mig till skrivterapeut och är helt överväldigad över vilket fantastiskt komplement det verkligen är till coachingen.

Vad är likheten mellan terapi och coaching?

Det finns många likheter mellan terapi och coaching men en av de främsta, enligt mig, är att det skapas ett tryggt och ickedömande utrymme för dig att prata om dina problem, upplevelser och utmaningar. Båda används för att hjälpa klienten skapa positiva förändringar i livet.

Och tillbaka till skillnaderna…

...som på ett enkelt sätt kan förklaras så här:

Låt säga att noll (0) är en neutral plats.

Terapi jobbar med att ta dig från -10 till 0. Det handlar om att ta klienten från ett negativt mående till en bra plats som vi här kallar för 0.

Coachingen jobbar med att ta dig från 0 till +10. Det handlar om att ta klienten från det neutrala till något större och mer riktat.

I båda fallen handlar det om måendet på det mentala planet men också livskvalitet i stort.

Vem ska jag jobba med?

Beroende på vad du behöver hjälp med får du välja vem du ska arbeta med.

Välj en psykolog om du till exempel:

  • har problematik med svår ångest eller depression.
  • vill behandla ett trauma.
  • går igenom något livsförändrande som separation, sjukdom eller närstående som dött.

Välj en coach om du till exempel:

  • känner dig vilse och vill få klarhet och riktning i livet.
  • vill göra stora förändringar i ditt liv.
  • inte är glad/lycklig och känner att livet är trist och stillastående.
  • vill skapa goda vanor.
  • vill ta dig ur tankar om att du inte är bra nog vilket hindrar dig från att ta dig framåt.
  • känner dig fast eller står vid ett vägskäl och behöver guidning.
  • har ett stort mål du vill uppnå och behöver någon att stå till svars inför och som kan hjälpa dig fokusera.

Vill du jobba med mig? Jag kombinerar coaching med skrivterapi. Det mest köpta paketet är 5 samtal med individuellt anpassade skrivuppgifter mellan samtalen. Kontakta mig om du har frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *