Bullet Journal

Bullet Journalrapport – resultat efter en månad

Jag vet att ni väntar på min Bullet Journalrapport så här kommer den äntligen. När jag påbörjade projektet i februari var det med syftet att: avgöra hur effektivt det är ur planeringssynpunkt. avgöra om det är en rimlig metod utifrån tidsperspektiv. avgöra om denna metod är bra ur struktursynpunkt. avgöra om det är en bra …

Tredje veckan med Bullet Journal

Tredje veckan med Bullet Journal är nästan slut och jag vänjer mig mer och mer för varje dag att jag har den. Den har blivit en självklar del av min planeringsrutin. Den senaste veckan har jag testat att ha en tidslinje i överkant på min dagsplanering. I den markerar jag vad jag aktiviteter jag har …

Faktiskt passar Bullet Journaling perfektionisten

Är du perfektionist? Det är vi många som är och när det kommer till att sätta igång och fylla i en ny anteckningsbok då kan vi lätt hamna i problem. Tänk om det blir fel redan på första sidan? Någon som känner igen sig? Jag kan erkänna att jag tänkte precis så när jag började …

Testar Bullet Journal-metoden

Det finns delade meningar gällande om det är bäst med digital eller analog planering. Vissa hävdar bestämt att den digitala är mest tidseffektiv medan andra inte kan tänka sig något annat än att göra sin planering för hand med papper och penna. Är digital eller analog planering bäst? Jag favoriserar varken den ena eller den …