Tag Archives: bujotest

Bullet Journal

Bullet Journalrapport – resultat efter en månad

Jag vet att ni väntar på min Bullet Journalrapport så här kommer den äntligen. När jag påbörjade projektet i februari var det med syftet att: avgöra hur effektivt det är ur planeringssynpunkt. avgöra om det är en rimlig metod utifrån tidsperspektiv. avgöra om denna metod är bra ur struktursynpunkt. avgöra om det är en bra …

Tredje veckan med Bullet Journal

Tredje veckan med Bullet Journal är nästan slut och jag vänjer mig mer och mer för varje dag att jag har den. Den har blivit en självklar del av min planeringsrutin. Den senaste veckan har jag testat att ha en tidslinje i överkant på min dagsplanering. I den markerar jag vad jag aktiviteter jag har …

Fem första dagarna

Idag är det sista dagen på arbetsveckan och jag har börjat varje dag med att planera i min Bullet Journal. Det är verkligen roligt att testa detta sätt att hantera sin planering och jag ser själv fram emot vad jag kommer tycka när månaden är slut. Det jag kommit fram till under första veckan är: …

Testar Bullet Journal-metoden

Det finns delade meningar gällande om det är bäst med digital eller analog planering. Vissa hävdar bestämt att den digitala är mest tidseffektiv medan andra inte kan tänka sig något annat än att göra sin planering för hand med papper och penna. Är digital eller analog planering bäst? Jag favoriserar varken den ena eller den …