Att skriva är som att andas för mig och det är det bästa verktyg jag har hittat för att nå in i mig själv. Att lyfta på stenar som håller fast mina osanningar om mig själv och för att riva murar kring sådant jag inte vill prata om. Det hjälper mig när jag känner mig överväldigad i min vardag. Genom skrivandet hittar jag lösningar på vardagliga problem och jag kan ändra beteendemönster som jag inte längre vill ska vara en del av mig.

vem är skrivterapin för?

Skrivterapin är för dig som:

 tycker om att skriva och vill ha en bra ventil.
känner att det är inom dig som skaver och du önskar hitta och första vad det är.
kämpar med oro och har svårt att veta hur du ska hantera känslorna som kommer av oron.
lever med ångest och önskar förstå ångestens ursprung bättre.
→ känner dig överväldigad av vardagen och önskar hitta ett bättre sätt att hantera dagarna på.
tycker om personlig utveckling och bättre vill förstå sig själv

det här vill jag!