till coachingen

1:1 coaching

Du har en idé om vad du vill men vet inte riktigt hur du ska ta dig dig? Det fixar vi. Tillsammans.

Det kan vara specifikt. Det kan vara att du står vid ett vägskäl och behöver välja. Det kan vara att du har ett problem du vill lösa eller känslor så som ångest och oro som du vill hitta ett bättre sätt att hantera.

Vi sätter tillsammans upp riktningen för våra samtal och jobbar mot det mål som satts upp. Mellan samtalen får du skrivuppgifter av mig som ska hjälpa dig att fördjupa det vi pratat om i våra samtal. De är en hjälp för dig att bättre förstå vad som är svaret på dina frågor och de frågor som jag ställer.

Jag har under årens lopp lärt mig att den magiska siffran är FEM. Fem samtal lägger grunden för dig.

I ett coachingpaket ingår:

5 samtal à 45 minuter
frågeformulär som startar upp processen

skrivuppgifter mellan samtalen 
en workbook där jag samlar alla uppgifter

coaching med workbook

Du och jag skapar en skrivcirkel tillsammans. Du, jag och en workbook. 

Detta alternativ är för dig som verkligen vill ha skrivandet i fokus men inte vill bli lämnad ensam. Du har en workbook som grund med skrivuppgifter som du arbetar med i enskildhet. 

Du och jag träffas i samtal vid två tillfällen. En gång i början och en gång i slutet. Vi sätter intentionen och samlar sedan upp. Det gör att du känner att någon håller dig ansvarig för den process du startar.

Utöver det har du möjlighet att samtala med mig på Voxer. Du pratar in eller skriver och jag svarar dig där. 

Två varianter att välja mellan:

1. Generell workbook: I denna variant arbetar du med en workbook som jag tagit fram med blandade skrivuppgifter. Det kommer hjälpa dig att förstå vad det är du faktiskt vill fördjupa dig inom. I detta paket ingår:

en workbook med 30 skrivuppgifter.
2 samtal á 30 minuter.
10 avslutande skrivuppgifter som jag tar fram åt dig.
kontakt via Voxer.

2. Anpassad workbook: I denna variant tar jag fram en workbook utifrån ditt önskemål om vad du vill fördjupa dig inom.

I detta paket ingår:

en workbook med 30 individanpassade skrivuppgifter.
ett frågeformulär som startar processen.
2 samtal á 45 minuter.
kontakt via Voxer.

till webbshoppen
mer för företaget

samtalsledare/digital moderator

Har ni många möten? Är det mycket att fixa och dona med för att få dem kreativa och rätt riktade?

Som digital moderator hjälper jag till så att fler deltagare är med och pratar och delar upplevelser med varandra. Jag öppnar upp för att dela intryck och reflektioner kring de planerade ämnena. Jag ser till att allt det tekniska flyter på och agendan hålls. 

Vilken typ av möte ni ska ha kan jag också hjälpa till med. Jag ser till att ni har en bra nivå av kreativitet, samtal, övningar och tid för reflektion och beslut.

Självklart kan jag även komma ut till er och moderera eller samtalsleda i det fysiska mötesrummet och från scen.