Att ha ett klart syfte kommer hjälpa dig att hålla dig till rutinen att skriva.

Skrivterapin skiljer sig från dagboksskrivandet på så sätt att du kopplar ett syfte, ett VARFÖR, till ditt skrivande. När du skriver dagbok så skriver du oftast om dagens händelser och en och annan tanke kopplat till det medan i skrivterapin jobbar du utifrån något specifikt du vill förstå eller bearbeta. Du bestämmer alltså tidigt vad det är du vill få ut av ditt skrivande.

Vad är meningen med MITT liv?

I livet i stort är ett varför också viktigt annars blir det lätt att irra mellan olika saker hela tiden. Ett varför ger tydlighet även om många av oss kanske skulle vilja ha svaret på frågan: Vad är meningen med livet? I skrivterapin svarar du snarare på frågan: Vad är meningen med MITT liv? Och ja, den frågan är minst lika gigantiskt som den allmänna och just därför behöver nu snäva in dig och formulera ditt syfte med ditt skrivande och i förlängningen får du svar på vad meningen med ditt liv är just nu. För det är just det som är grejen med meningen med livet: det ändrar sig. I alla fall ser jag det så.

Har du koll på ditt VARFÖR?

Att ha ett klart syfte kommer hjälpa dig att hålla dig till rutinen att skriva. En skrivvana kommer ge dig ett kontinuerligt möte med dig själv. Om det så är en gång i veckan eller varje dag. Det är mötet som är grejen. Inte specifikt om du verkligen får till en skrivstund så ofta som du bestämt. Ett varför behövs för om du skriver för skrivandet skull så kan du lätt tappa tråden och det blir en salig blandning av mycket men samtidigt ingenting. Det vill du inte. Du vill med hjälp av skrivandet komma åt nycklar kopplade till det du vill komma underfund med. Du vill bättre förstå och kunna ändra beteendemönster som du har för att skapa en bättre möjlighet för dig att må bättre och komma framåt. Skrivandet blir på det sättet en prioritering i ditt liv och inte något du ska bocka av på att göralistan. Stor skillnad det där.

Hur tar du då reda på ditt varför?

Kanske vet du direkt vad ditt syfte är, vilket såklart är helt fantastiskt, men vet du inte så får du lägga lite tid på att ta reda på det. Gör så här:

1. Börja med att brainstorma skulle jag säga. Skriv ner det som kommer till dig kopplat till: Varför vill jag skriva? Skriv ner allt du kommer på. Och som vanligt, hindras inte av dina egna dömande tankar. Skriv bara.

2. När du har skrivit allt du kommer på så läs vad du skrivit högt för dig själv och markera det som känns mest i kroppen. Det som känns är viktigt för dig. Det du har markerat blir ditt varför?

3. Tycker du att du har för många områden som blir markerade och det känns som det blir för mycket att fokusera på då kan du prioritera mellan dessa och välja två eller tre områden.

Det är inte alltid det blir många. Kanske landar du på ett varför som känns mer relevant än alla andra. Det är jättebra.

Områden som passar bra för terapeutiskt skrivande kan vara:

  • för att bearbeta händelser.
  • för att rensa tankar.
  • för att minska oro.
  • för att skapa en fristad.
  • för att lättare att sätta upp (och nå) mål.
  • för att få en chans att sätta punkt.
  • för att det är en effektivt bearbetningsmetod vid sorg, förlust och kroniska sjukdomar.
  • för att det ger bättre självkänsla.
  • för att det ger bättre perspektiv på sin livssituation.
  • för att hantera känslor som ångest.

När du har fastställt ditt/dina områden som ska utgöra ditt VARFÖR så kan du nu gå tillbaka till detta när du känner ett motstånd till att skriva. Läs dina områden högt för dig själv. Känn in känslan och ge dig in i skrivandet igen.

NÄSTA OMGÅNG AV BOOTCAMP STARTAR DEN 21 FEBRUARI. BOKA IN DIG REDAN IDAG. Det är en introduktion till skrivterapi och kommer hjälpa dig att hitta ditt syfte med skrivandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *