Vad erbjuder jag för företaget?

Att bli bättre på att planera och strukturera upp sitt arbete samt bli mer effektiv, samtidigt som stressen minskar låter kanske för bra för att vara sant. Men det är precis vad jag hjälpt tusentals företagare och medarbetare att uppnå.

I mina föreläsningar och workshops få ni motivation och konkreta råd för hur ni blir bättre på att planera och strukturera upp ert arbete samt hur ni blir mer effektiva i ert arbete. Under föreläsningarna får ni möjligheten att ställa egna frågor som rör planering och effektivisering av ditt individuella arbete (obs under föreläsning är live-rådgivningen under begränsad tid).

Under halvdags- och heldagsworkshop får alla medarbetare individuell coaching under arbetets gång och chansen att ställa sina egna frågor.

beställ coaching
MER INFO

Dialog! Inte bara monolog

I både mina föreläsningar och workshops så vill jag ha dialog. Inte bara monolog. Erfarenheterna i rummet ger en bättre förståelse för ämnet men ger också riktigt bra hjälp till arbetsteamet. Någon kanske redan har en bra lösning.

I en workshop är det naturligt att det blir dialog medan i en föreläsning är det monologen det som står i centrum. Jag lägger därför in en Q&A i mina föreläsningar. En stund där lyssnarna får möjlighet att komma upp på scenen eller få en mikrofon tilldelad för att ställa sin fråga. Mikrocoaching från scen som är mycket uppskattat och ger en bra dynamik.

Ni kan få enbart Q&A som en del av ert event. Då inleder jag med en kort monolog om planering och hållbarhet, eller vad ni önskar, och sedan får resten av den avtalade tiden användas till frågor och svar. Det lovar jag blir uppskattat.

Vad har jag för erfarenhet av coaching?

Jag har under de senaste sex åren samtalat och väglett omkring 2000 personer. Jag har guidat företagsgrupper samt föreläst för flera tusen människor.

Min coaching och mitt förhållningssätt till planering och tid grundar jag främst i beteendepsykologi och jag utgår ifrån välbeprövade metoder från mina sex år av samtal med människor. Jag är inlyssnande och ger tydliga och konkreta råd för er att ta er framåt.

Beställ coaching

Skicka din förfrågan!

Vad önskar du och ditt företag? Mejla mig så tar vi ett samtal om vad ditt företag behöver.