Det blir som det ska

Det blir som det ska

Den senaste tiden har jag bekämpat motstånd och det har varit oerhört energikrävande. Motståndet är mitt eget. Det kommer från mina negativa tankar och föreställningar om vad jag klarar av. Alla har något Att varje dag arbeta med att lyssna till andra och hjälpa till i förändringsprocesser borde kanske resultera i att jag själv har …

3 vägar att bygga självkänsla

3 vägar att bygga självkänsla

Självkänsla är hur du ser på dig själv. Hur du uppfattar din egen kapacitet och hur du tänker och känner om dig själv. Den kan vara låg och hög och den kan variera. Självkänslan är inte statisk vilket betyder att det finns utvecklingspotential. Vet du hur du ska göra för att öka din självkänsla? Inte, …

Undvik dessa 5 vanliga misstag i din Bullet Journal & i livet

Undvik dessa 5 vanliga misstag i din Bullet Journal & i livet

Det här med Bullet Journaling har blivit ett helt community och i denna community skapas en massa regler. Den ena efter den andra bestämmer att något är det rätta sättet och så följer du och jag efter. Och där och då definieras ett enda rätt sätt att använda BuJon på. Lite kort om historien bakom …

Har du koll på ditt VARFÖR?

Har du koll på ditt varför?

Att ha ett klart syfte kommer hjälpa dig att hålla dig till rutinen att skriva. Skrivterapin skiljer sig från dagboksskrivandet på så sätt att du kopplar ett syfte, ett VARFÖR, till ditt skrivande. När du skriver dagbok så skriver du oftast om dagens händelser och en och annan tanke kopplat till det medan i skrivterapin …