Det blir som det ska

Det blir som det ska

Den senaste tiden har jag bekämpat motstånd och det har varit oerhört energikrävande. Motståndet är mitt eget. Det kommer från mina negativa tankar och föreställningar om vad jag klarar av. Alla har något Att varje dag arbeta med att lyssna till andra och hjälpa till i förändringsprocesser borde kanske resultera i att jag själv har …

Walk the walk eller my five cents

walk the walk

Walk the walk är viktigt för mig. Har jag sagt att jag ska göra något så vill jag få det gjort. Förespråkar jag något så vill jag själv hålla mig till det också. Det gäller både privat och som företagare. Det är ingår i vem jag är på något sätt. Pandemi och sen krig När …