Walk the walk eller my five cents

walk the walk

Walk the walk är viktigt för mig. Har jag sagt att jag ska göra något så vill jag få det gjort. Förespråkar jag något så vill jag själv hålla mig till det också. Det gäller både privat och som företagare. Det är ingår i vem jag är på något sätt. Pandemi och sen krig När …

Vad är skillnaden mellan terapi och coaching?

Skrivterapi är ett komplement till både terapin och coachingen. Jag kan förstå att det kan vara svårt att veta vad som är vad egentligen. Terapi, coaching och skrivterapi. Vad är skillnaden egentligen och finns det likheter? Alla dessa begrepp Det finns så många begrepp när det kommer till personlig utveckling och förändringsarbete. Terapi och coaching …

Har du koll på ditt VARFÖR?

Har du koll på ditt varför?

Att ha ett klart syfte kommer hjälpa dig att hålla dig till rutinen att skriva. Skrivterapin skiljer sig från dagboksskrivandet på så sätt att du kopplar ett syfte, ett VARFÖR, till ditt skrivande. När du skriver dagbok så skriver du oftast om dagens händelser och en och annan tanke kopplat till det medan i skrivterapin …