Är listan för lång väljer hjärnan att tänka att jag har för mycket att göra och detta kan jag inte hantera.

Har du en att göralista? Tycker du det är svårt att formulera en lista som fungerar på ett bra sätt för dig i vardagen eller är det svårt att veta vad som ska prioriteras? Jag vet, det är inte alltid enkelt. Här kommer tre steg eller egentligen frågor för dig att följa.

Jag utgår ifrån 3 frågor

När jag gör en att göralista så utgår jag ifrån tre frågor. Jag följer den här arbetsgången varje gång. För att du ska kunna göra en lista som fungerar behöver du utgår ifrån vad som är viktigast. Alltid. Kul saker får såklart läggas till men det som är prioriterat ska skrivas upp först. Det gäller sådant som ska levereras inom kort eller som du själv har bestämt ska bli klart.

6 punkter på en lista

När jag skriver en att göralista väljer jag ut sex olika aktiviteter eller arbetsuppgifter. Du kan ha fem eller tre. Det väljer du själv men inte fler än sex. Det är för att är listan för lång väljer hjärnan att tänka att jag har för mycket att göra och detta kan jag inte hantera. Då blir det du ska göra kanske inte gjort. Du börjar prokrastinera, skjuta upp, och det vill du undvika. Vi har alla en tendens att prokrastinera vissa saker men genom att strukturera arbetet och skapa välfungerande listor så kan du minska den typen av beteende.

Att göralistan i 3 steg

Jag har alltså tre punkter, frågor , som jag följer för att få rätt prioriteringsordning.

1. Vad har en nalkande deadline?
Inom en kort tid, en dag, tre dagar eller den kommande veckan? Det som ligger inom en nära tidsram behöver läggas först på listan så att det blir klart i tid. Alltid! Denna punkt ska du tänka på i god till så att det inte blir att du ska göra ett arbete som på tre dagar som egentligen tar tre veckor. Den behöver alltså finnas med på listan tidigare men nu ska den läggas först eftersom det är så nära slutdatum.

2. Vad har du skjutit upp för länge?
… och du tycker det vore skönt att det blir gjort. Det ska också in på din lista. Kanske är detta en punkt som återkommer om och om igen men du gör den inte. Då behöver du ställa dig ännu en fråga: Ska detta alls göras? Om nej, då ska det strykas och inte läggas på listan fler gånger. Om ja, då ska du se till att göra det idag.

3. Vad har du att förbereda?
Har du ett möte eller något annat som ligger framför dig som du behöver förbereda inför?. Gör inte det i sista stund. Kom förberedd till möten eller andra framträdanden som du har. Ha med förberedelse på listan så du får det gjort med god marginal.

Utöver detta så lägger du såklart in uppgifter som svara på mejl, ringa kunder och det inbokade mötet. Det finns alltid ”plock” som du gör varje dag som även ska göras idag.

Av detta skriver du alltså sex punkter på din lista och när du är klar med dina sex punkter gör du en ny lista med sex nya punkter. Gör de en av dem under dagen så läggs de över till nästa dag med ett nytt tillägg. Du flyttar alltså med dig listan från dag till dag.

Så här kan du tänka när du ska göra en att göralista som fungerar och som innehåller det som är mest prioriterat.

Vill du hellre se filmen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *