Allmänna villkor

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via dorro AB, Dorotea Pettersson, binder du dig till följande villkor:

1. Betalning för kurser och vissa tjänster sker i förskott via Stripe/Swish. Vill du ha en faktura istället så skickar jag över en sådan till dig via mail. Har vi kommit överens om delbetalning av en kurs/program så måste tjänsten betalas till fullo även om du väljer att avbryta tidigare än den tid som gäller för programmet.

2. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantaget av punkt nummer sex (6) på denna sida eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning.

4. Dorotea Pettersson ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster.

5. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

6. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om Dorotea Pettersson anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den förskottsbetalda summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto. Om du betalat en anmälningsavgift vid enskild coaching så är denna inte återbetalningsbar i det fall du ångrar dig.

7. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under vissa kurser och event tex vid kostnadsfria webinar och öppna föreläsningar. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av mina kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till dorotea@dorro.se

8. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Senast uppdaterad: april 2022