När jag gick på gymnasiet skrev jag mitt gymnasiearbete om flow och senare på universitetet studerade jag det psykologiska begreppet närmare. Jag har alltså länge fascinerats av vad det är som får oss att hamna i bubblan av totalt fokus. I en bubbla där arbetet flyter, nästan av sig själv, och där självkritiken inte har något utrymme.

Flow är en fantastisk känsla

I mitt yrke idag är det forfarande flow, fokus och deep work som intresserar mig och jag har hjälpt många människor och knäcka flowkoden för sig själva. För ja, det är som ett escaperoom där koden behöver hittas för att komma ut men här vill du snarare komma in. In till ett tillstånd av tillfredsställande eufori.

Jag vet inte om du varit i ett flowtillstånd men jag kan berätta att det är fantastiskt. Kreativiteten och flytet där inne är magiskt. Tid och rum försvinner och det enda som finns är uppgiften framför dig. Den du bestämt dig för att utföra och inför det har du gjort alla förberedelser. Din miljö är rätt. Nivån på uppgiften har exakt rätt utmaning. Den är inte för svår och inte för lätt utan precis rätt. Du har även bestämt vad som ska göras och hur långt du vill komma med ditt arbete. Om allt stämmer så kommer du få en direkt signal, feedback, om att du löst alla gåtor för att få koden. Och vips så är flow ett faktum.

Eller kanske inte vips. Förmodligen har du tränat och lärt dig vad som fungerar för dig för att du ska kunna hamna där. För alla kan, men det kräver en del arbete för att nå dit. Det är inte bara att ha bra fokus utan det är ett antal variabler som behöver stämma.

Flows grundpelare

En viktig grundpelare för flow är sambandet mellan utmaning och skicklighet och möjligheten för flow ökar när det finns en balans mellan dessa. Om du kan hitta den för dig så är du på rätt väg. Om du inte får balans mellan dessa kommer du istället känna rädsla och till och med apati. Kombinationen av förmåga, kompetens och glädje går hand i hand för att du ska kunna uppnå flow. Förmåga är duglighet, kompetens är personlig kapacitet eller behörighet i en specifik situation och glädje en känsla som gör det möjligt för dig att utnyttja dina resurser och prestera optimalt. 

9 variabler för att uppnå flow

Om man är kunnig inom ett område och samtidigt är rustad för utmaningar kan du ha goda möjligheter att uppnå flow. Du kan inte tvinga fram flow utan det krävs att du behärskar några av de nio variablerna som ingår i flow-teorin. De nio variablerna är:

1. Utmaning och skicklighet – Uppgiften får inte vara för svår och heller inte för enkel.

2. Tydliga mål – Vad ska du utföra? Vad vill du uppnå? Det behöver inte vara ett fullskaligt mål men i alla fall för arbetsstunden.

3. Tydlig feedback – En signal som talar om för dig att det du gör är på rätt nivå. Du känner dig glad.

4. Full koncentration – Du kan fokusera för att du har eliminerat eller stängt ute störande moment. 

5. Fokus och känslan av kontroll – Du ska känna att du har kontroll och medvetenhet inför utmaningen framför dig. 

6Kontroll och trygghet – När kontroll finns, känner du dig trygg  och har självförtroende.

7. Tidsförskjutning – Något som är tydligt med flow är att du tappar tidsuppfattningen.

8. Ett autoteliskt experiment – Det är som en sorts trans kan man säga. En känsla av att du kan hålla på hur länge som helst. För en som springer brukar det kallas för ”Runners High”. Det är det här du vill uppnå. Allt flyter och du känner dig hög på endorfiner.

9. Inga självkritiska tankar – När du upplever flow försvinner din oro och negativa tankar. Du håller de vardagliga tankarna utanför. 

Du behöver inte alla dessa för att uppleva flow men du behöver uppfylla några av dessa samtidigt.

Det är viktigt att du hittar ditt sätt för att hamna i flow. Att härma någon annan kommer inte fungera eftersom det utgår ifrån din kunskapsnivå inom området du ska arbeta med och också hur mycket du tycker om det du ska göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *